Protokoll från medlemsmöte 2014-03-19

Här är protokollet från vårt senaste möte. Vi har inte planerat in några fler möten då vi istället vill fokusera på utåtriktad verksamhet. Protokoll 2014-03-19

Kallelse till extra medlemsmöte i Piratpartiet Täby

Hej! Härmed kallas du till extra medlemsmöte för att formellt fastställa kommunfullmäktigelista och kommunalpolitiks program. Mötet hålls den 19 mars 18.00 på Café Organic i Täby centrum. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets behörighet 4. Godkännande av dagordningen 5. Kommunfullmäktigelista 6. Kommunalpolitiskt program 7. Övriga frågor 8. Mötets avslutande Förslag på kommunfullmäktigelista som togs på förra mötet är: 1. Kent Filppu 2. Ulrich Wisser 3. Mattias Långström 4. Marta Andino Filppu 5. Mattias Lönngren Förslaget till kommunalpolitiks program kan läsas på http://taby.piratpartiet.se/2014/02/12/kommunalpolitisk-plattform-for-piratpartiet-taby/