Kallelse till extra medlemsmöte i Piratpartiet Täby

Hej!
Härmed kallas du till extra medlemsmöte för att formellt fastställa kommunfullmäktigelista och kommunalpolitiks program.
Mötet hålls den 19 mars 18.00 på Café Organic i Täby centrum.
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Godkännande av dagordningen
5. Kommunfullmäktigelista
6. Kommunalpolitiskt program
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande
Förslag på kommunfullmäktigelista som togs på förra mötet är:
1. Kent Filppu
2. Ulrich Wisser
3. Mattias Långström
4. Marta Andino Filppu
5. Mattias Lönngren
Förslaget till kommunalpolitiks program kan läsas på http://taby.piratpartiet.se/2014/02/12/kommunalpolitisk-plattform-for-piratpartiet-taby/

Kommentarer

Leave a Reply to Nyhetsbrev 140318 « Ledningsbloggen Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>